Over 7700 søkere til Høyskolen Innlandet

- Det er gledelig å bemerke den formidable økningen. Det kommer på toppen av rekorden i fjor.

Må understrekes: - Det er viktig å understreke at selv om kompetansebehovet minker, så er behovene til bedriftene langt fra dekket, sier regiondirektør, Jon Kristiansen.  Foto: Astrid Kvam Helset/illustrasjonsbilde

Nyheter

Det sier regiondirektør, Jon Kristiansen. Antallet søkere med førstevalg øker ved stort sett alle Innlandets studiesteder.

Kvinneandelen øker i tekniske fag

Til Høyskolen Innlandet har det kommet inn 7789 søkere, som er en økning på 7,4 prosent fra i fjor. NTNU Gjøvik har 3196 søkere og har dermed en økning på 22 prosent. Fagskolen Innlandet har 1206 søkere og økningen der blir dermed 26 prosent. Kvinneandelen på de tekniske fagene øker også kraftig. Fagskolen Innlandet øker kvinneandelen fra 32 prosent til 37 prosent.

- Aldri før har Innlandet utdannet flere mennesker enn de siste 10 årene. Likevel er kompetansegapet stort. 6 av 10 bedrifter i Innlandet har ikke nok folk med rett kompetanse. Skal vi komme oss ut av krisen og posisjonere oss i den grønne omstillingen trenger vi riktig kompetanse for framtiden, sier Kristiansen.

Aldri før har så mange søkt om plass ved landets universiteter og høyskoler. I år har over 154 000 søkt om studieplass. Det er 3 304 flere enn i rekordåret 2020, og en økning på 2,2 prosent. I tillegg har nesten 13 000 søkt plass på en fagskole.

Dette er behovet hos bedriftene i Innlandet:

· 6 av 10 bedrifter (55 prosent) har et udekket kompetansebehov

· 62 prosent har et kompetansebehov innenfor yrkesrettet utdanning

· Halvparten av bedriftene (51 prosent) oppgir at de har et kompetansebehov innenfor fagskoleutdanning

· En av fire bedrifter (24 prosent) har et kompetansebehov innenfor høyskole/master.

20 000 nye arbeidsplasser innen 2030

NHO la høsten 2020 frem et "Veikart for fremtidens næringsliv". Dette viser at det i Innlandet må skapes 20 000 nye arbeidsplasser i Innlandet innen 2030 for å bidra til å trygge velferden.

- Det er avgjørende at bedriftene i Innlandet får tak i ansatte med relevant utdanning. Vi har gode forutsetninger for å lykkes, men da må kompetansepolitikken rettes inn mot å tette eksisterende kompetansegap og bidra med kompetanse som skaper vekst i nye forretningsområder som er under utvikling, landbasert industri og grønne biobaserte verdikjeder, sier Kristiansen.