Fra mandag er det ikke lenger noe som heter Nord-Gudbrandsdal tingrett

Mandag blir antall tingretter i Norge redusert med nesten en tredjedel, fra 60 til 23.

Vågå rettssted: Nord-Gudbrandsdal tingrett blir fra mandag en del av Vestre Innlandet tingrett, sammen med Sør-Gudbrandsdal, Gjøvik og Valdres tingretter. Vågå opprettholdes fortsatt som rettssted.  Foto: Arkiv

Nyheter

Med dette blir Nord-Gudbrandsdal, Sør-Gudbrandsdal, Gjøvik og Valdres tingretter slått sammen til én felles domstol; Vestre Innlandet tingrett. Den nye rettskretsen består av Dovre, Lesja, Etnedal, Gausdal, Gjøvik, Gran, Lillehammer, Lom, Nord-Fron, Nord-Aurdal, Nordre Land, Ringebu, Sel, Skjåk, Søndre Land, Sør-Aurdal, Sør-Fron, Vestre Slidre, Vestre Toten, Vang, Vågå, Østre Toten, Øyer, og Øystre Slidre.