Generelt bålforbud og stor skogbrannfare i distriktet

Yr varsler skogbrannfare på moderat nivå i dalen - fra Dovreskogen i sør til Bjorli i nord, samt lavereliggende strøk ellers i Innlandet.

Antenner fort: Det er stor gress- og skogbrannfare i lavereliggende strøk i Innlandet for tiden. Statsforvalteren maner til forsiktighet i disse dager.  Foto: Arkiv

Nyheter

Statsforvalteren i Innlandet melder at det så langt i år har vært fem skogbranner i fylket og ber befolkningen være obs på den store gress- og skogbrannfaren denne tiden av året.

- Det er stor variasjon i Innlandets topografi. Selv om det ligger snø i høyereliggende områder, er det lavere i fylket bart og tørt, informerer de i en pressemelding.

I Norge er det et generelt bålforbud i perioden fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill i eller i nærheten av skog og annen utmark. Statsforvalteren ber om at man ellers bruker sunn fornuft når man er ute og benytter seg av at dagene blir lengre.

- Våren er en fin tid for hagearbeid, opprydding og turer ut i skog og mark. Bakkevegetasjonen tidlig på året inneholder mye dødt plantemateriale som tørker raskt opp med sol og vind. Det skal ikke mye til det begynner å brenne nå på våren, advares det.