Neste år får alle innlandsungdommer kulturkort

Fra neste år kan alle ungdommer i Innlandet ta del i ordningen med Kulturkortet. Kulturkortet for ungdom gir innehaveren rabatt på mange forskjellige kulturtilbud i hele fylket

Mia Syljusveen og Hermine Kleppe mener Kulturkortet for ungdom er bra.   Foto: Jenny Magnusson/Kulturnett Innlandet

Nyheter

Kulturkortet for ungdom var tidligere en ordning i Hedmark fylke. Kulturkortet retter seg mot ungdom i alderen 13-21 år og skal gi ungdom muligheten til å oppleve kunst og kulturaktiviteter til en rabattert pris. Nå skal ordningen innføres for ungdom i hele Innlandet i et treårig prosjekt. 5 millioner kroner settes av til dette over tre år. Ut 2021 vil ordningen kun gjelde ungdommer bosatt i tidligere Hedmark fylke. Men fra neste år – 2022 - vil ordningen gjelde alle ungdommer i hele Innlandet.

Skal tilbys alle ungdommer

- Kultur skal være tilgjengelig for alle uavhengig av hvor tjukk lommeboka di er, sa Kari Pettersen (Ap), da saken ble behandlet i siste fylkesting i april 2020.

Med fem millioner kroner i potten ligger det godt til rette for mange muligheter til rike kulturopplevelsene og økende samhold i årene som kommer. KulturkortCrewet, referansegruppen til Kulturkortet, skal nå være med å planlegge programmet for årene fremover i samarbeid med Innlandet fylkeskommune.

Dette skriver Kulturnett Innlandet på sine hjemmesider.

Stor budsjettjustering

Kulturkort for ungdom, styrket tilbud i videregående opplæring og satsing på psykisk helse er noen av tiltakene fylkestinget vedtok å bruke penger på i justeringen av budsjettet for 2021.

Fylkestinget i Innlandet vedtok forrige uke å bruke deler av overskuddet fra 2020 på tiltak som kommer unge til gode. På grunn av mindreforbruk i 2020 er det satt av 146,5 millioner kroner til et ubundet disposisjonsfond.

Andre nye tiltak vedtatt i Fylkestinget:

· Forsterket satsing næringsliv (særlig reiseliv og industri) – 25 millioner kroner

· Fylkestinget gir 10 millioner kroner ekstra for å sikre utdanningstilbud i hele fylket.

· 10 millioner kroner blir satt av til helserådgivere og psykisk helse

· Bussbillett for ti kroner, der man i en gitt periode skal kunne reise i hele Innlandet for bare ti kroner. Fylkestinget gir 5 millioner kroner til denne ordningen.

· Grønn Framtid: næringsfondet utvides og skal gjelde for hele Innlandet – 12 millioner kroner

· Kompetansefond: for å få til gode sammenhenger mellom utdanningsinstitusjoner og nærings- og samfunnsliv – 20 millioner kroner

· Bedriftsinterne opplæringstiltak (BIO-midler) – styrker ordningen med 10 millioner kroner

· Bredbånd – setter av ytterligere 10 millioner kroner