Aktivitetsleiren formast meir og meir: – Kan ikkje bli anna enn bra

Dei to siste vekene i juni skal det gå føre seg ein aktivitetsleir for barn og unge i Lesja og Dovre.

Planleggast for fullt: Med fleire møter og tankar rundt gjennomføring, vert biletet av sommarleiren klarare. F.v.: leiar i Bygdeungdomslaget, Lars Hole, beredskapssjef, Åge Tøndevoldshagen og initiativtakar, Roger Loen.  Foto: Frida Amundgård

Nyheter

Dette byrjar no å kokast i hop til eit oversikteleg prosjekt med mykje å velje i.