Aud og Kåre ønsker å utvide campingen– ser mot Haugasand

Eierne av Vollheim camping på Dovreskogen har behov for utvidelse og ønsker dialog med kommunen om å overta hele eller deler av området på idrettsplassen Haugasand.

Trenger mer plass: Aud Øien og mannen Kåre Øien har behov for mer plass på campingen for å imøtekomme et stadig økende bobilmarked. Nå håper de å finne en løsning i samarbeid med kommunen.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

I forbindelse med at Dovreskogen ILs leiekontrakt med Dovre kommune om Haugasand utløper ved nyttår, har Aud og Kåre Øien sendt en forespørsel til kommunen om å få leie eller kjøpe deler av området. Ifølge ekteparet er det snakk om en nødvendig utvidelse av campingplassen, for å sikre fremtidig drift.