Fortsatt behov for skadefelling av jerv

13 jerver er i år felt etter 18 beslutninger om uttak av enkeltdyr eller av mordyr og valper fra hi. Miljødirektoratet vurderer fortløpende behov for nye uttak.

Variert bestand: Jervebestanden og hvor mange ungekull som produseres varierer mye fra år til år.   Foto: Stein Ø. Nilsen

Nyheter

Stortinget har lagt opp til at lisensfelling skal være det viktigste verktøyet for å regulere jervebestanden dersom den er over Stortingets bestandsmål på 39 årlige ungekull.