Nedgang i arbeidsledighet i Innlandet - Flest unge arbeidsledige

Ved utgangen av april var 10 283 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 5,5 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 7,2 prosent.

Færre: Det er færre arbeidsledige i Lesja og Dovre i april i år kontra i fjor.  Foto: Ørn E. Borgen/NTB scanpix

Nyheter

– Det var 388 færre arbeidssøkere i Innlandet ved utgangen av april enn ved utgangen av forrige måned. Ledigheten har dermed gått noe ned i begge de to siste månedene, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.