Planlegg turistkontor att til sommaren: - Har tre lokasjonar under vurdering

I fjor var turistkontoret i det gamle Hovelsrudbygget, som no husar Floriss. Dette er ein av plassane som framleis er aktuelle til sommaren.

Snart på plass: I september inviterte Trygve Groven Vaal i Nord-Gudbrandsdal Næringsforening brukarar av det dåverande turistkontoret til evaluering av året og framtida. No kan ting snart vere på plass.  Foto: Monica Hjelle/arkiv

Nyheter

Det er framleis behov for turistkontor i Dombås og difor vert det planlagt å vidareføre fjorårets praksis.