Dovre EnSpire ser på dette som eit alternativ som skulelokal

I slutten av april sendte styret i Dovre EnSpire inn ein førespurnad om eit møte med rådmannen.

Styret ber om møte: Styret i Dovre EnSpire skole består av Leif Håvard Røstad (f.v.), Mathias Skrugstad (styreleiar), Hans Kåre Vorkinnslien (vara), Aina Torjul, Rune Leren, Iver Tore Skomakerstuen og Kine Stokstad (vara). Sistnemnde var ikkje til stades då biletet vart tatt.  Foto: Monica Hjelle/arkiv

Nyheter

Dette var angåande overtaking av skulebygget på Dovre.