To døde i trafikken i Innlandet i april

Så langt i 2021 har 18 personer i Norge omkommet i trafikken mot 30 personer på samme tid i fjor.

Flest menn: Det er flere menn enn kvinner som har omkommet i trafikken så langt i år.  Foto: NTB

Nyheter

I april omkom tre menn og en liten gutt. Dette er en liten nedgang fra 6 omkomne i april året før.

Ulykkestallene for 2021 viser foreløpig en positiv nedgang fra 2020. Hvis denne utviklingen holder seg, kan tallet på omkomne for året bli det laveste noensinne. Likevel vil Trygg Trafikk understreke at for å få en varig nedgang i de alvorligste ulykkene, vil det kreve innsats fra alle trafikanter, spesielt bilistene.

- Selv om tallene så langt i 2021, viser lavere ulykkestall enn året før, skyldes dette ofte naturlige svingninger. Det er altfor tidlig å si om dette er en varig utvikling, og vi må fortsette å oppfordre alle til å opptre hensynsfullt og oppmerksomt i trafikken. Det å holde farten nede og kjøre rusfritt, er også grunnleggende viktig, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

I april kom den første MC-ulykken for året. Det samme skjedde i 2020 og totalt for fjoråret omkom 20 personer på MC.

Det er flere menn enn kvinner som har omkommet i trafikken så langt i år, og i april var alle menn. Likevel er fordelingen jevnere mellom kjønnene enn på samme tid i fjor. To av de omkomne i april var i aldersgruppen 25-44 år, og det er også den aldersgruppen med flest omkomne så langt i år, hele 7 av 18.

De fire dødsulykkene i april skjedde i Viken, Rogaland og Innlandet. Innlandet opplevde to dødsulykker denne måneden. Viken og Troms og Finnmark har flest omkomne så langt i år med fire hver. Oslo, Agder og Nordland har til nå i 2021 ingen omkomne i trafikken.