Nasjonalt kartleggingsprogram for skrantesjuke – Skal ta prøve av all felt villrein

Eit samla brev til alle kommunar og villreinområde er sendt frå Miljødirektoratet, Mattilsynet, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet.

Smittsam sjukdom: Chronic Wasting Disease (CWD) er ein prionsjukdom som i fleire tiår har vore kjend hjå ulike hjortedyr i Nord-Amerika. Sjukdommen er påvist hjå fleire villrein, elger og hjort i Norge.  Foto: Sigve Reiso/Naturarkivet

Nyheter

Dette inneheld informasjon om det nasjonale kartleggingsprogrammet for skrantesjuke (CWD) hjå elg, hjort, villrein og rådyr i 2021.