Setter ned arbeidsgruppe for å utvikle Bjorli sentrum

Lesja kommune fikk tidligere i vår tildelt 200 000 kroner av Innlandet Fylkeskommune for å gjennomføre en utvikling utenom plankartet til Bjorli Utvikling AS.

Vil utvikle sentrum: Lesja kommune har fått midler fra fylkeskommunen til utvikling av Bjorli sentrum.  Foto: Arkiv

Nyheter

Midlene kommer fra ordningen Grønn framtid i Innlandet, og dette var ett av flere tiltak kommunen har søkt om støtte til.