Bekymret over søkertall til videregående: – Vi har en jobb å gjøre politisk

Regionstyret i Nord-Gudbrandsdalen vil at normtallene for videregående skole i Innlandet skal diskuteres på nytt.

Politikerne i Nord-Gudbrandsdalen vil at det skal diskuteres hvor mange søkere som må til før en linje starter opp på videregående skole.  Foto: Innlandet fylkeskommune

Nyheter

Normtallene har blitt vedtatt av fylkestinget. I dag er det krav om 60 prosent oppfylling av klassene. Det vil si at det er nok søkere til å fylle seks av 15 plasser i yrkesfagsklasser, 18 av 30 elever i studieforberedende klasser. Dette er kravet for at de enkelte linjene skal starte opp. Dette er bare søkere med ungdomsrett, voksne søkere teller ikke inn i normtallet. Dette er vedtatt av fylkestinget i Innlandet. Det er også vedtatt at tilbud som ikke settes i gang på bakgrunn av normtallsmodellen, som hovedregel skal lyses ut på nytt året etter. Dersom tilbudet heller ikke det påfølgende året får god nok oppfylling, tilbudet fases ut. Det