Kan ha gått ut på dato - Vet du når røykvarsleren burde skiftes?

Tusenvis av røykvarslere i norske hjem bør pensjoneres, varsler forsikringsselskapet If.

Datofestet: Utløpsdatoen til røykvarsleren er tydelig merket.  Foto: If

Nyheter

Følsomheten til røykvarslere svekkes over tid, og etter åtte-ti år bør du bytte røykvarsler.

– Mange er dessverre ikke kjent med at det står stemplet en «best før»-dato på varsleren. Har du ikke gjort det før, bør du sjekke denne datoen på varsleren i dag, sier kommunikasjonssjef i If, Sigmund Clementz.

Han er redd mange av nordmenn lever under falsk trygghet, og tror at røykvarsleren eller røykvarslerne i boligen er i sin skjønneste orden. Slikt som støv, smuss og rust på komponentene kan påvirke reaksjonstiden til røykvarsleren. En finsk forskningsrapport fra 2018 slår fast at det er stor variasjon i tiden før røykvarslere av ulik alder uler.

– Sørg for å ha minst én røykvarsler i hver etasje, som er minstekravet fra myndighetene. Husk å bytte batterier og teste jevnlig. I tillegg anbefaler vi i If å ha røykvarsler på alle soverom. Varslerne bør være trådløst seriekoblet, piper én, piper alle. De bør være optiske, for de optiske oppdager ulmebranner tidlig, sier Clementz.