Thekla Resvoll var Norges første høyfjellsøkolog – Studiene hun gjorde på Dovrefjell har med dagens klimaendringer fått fornyet aktualitet

Hun var den første kvinnen i Norge som tok en doktorgrad i botanikk. Hennes forskningsfelt var fjellplantene og hvordan de var tilpasset de krevende forholdene i fjellet. Studiene hun gjorde på Dovrefjell har med dagens klimaendringer fått fornyet aktualitet, det har også fjellhagen hun etablerte på Kongsvoll i 1924. 22. mai i år er det 150 år siden hun ble født.
Nyheter

Våren 1918 forsvarte Thekla Resvoll sin avhandling; Om planter som passer til kort og kold sommer. Helt fra sitt første besøk på Kongsvoll i 1901 hadde hun hatt en særlig interesse for fjellplantene og deres evne til å klare seg. Oppe i Knutshø, i fjellet som ligger bak Kongsvold fjeldstue studerte hun planter som vokser der snøen ligger lengst utover sommeren. Hvordan var disse plantene bygget og hvordan utviklet de seg for å klare å skyte knopp, blomstre og sette frø i løpet av den korte vekstsesongen de hadde i fjellet? Hennes arbeid var epokegjørende innen høyfjellsøkologien.