Dette er forslagene for plassering av Mjøssykehuset

Etter et ekstraordinært møte fredag om sykehusplassering, ble forslagene snevret ned til nytt hovedsykehus i Moelv, stort akuttsykehus på Lillehammer og elektivt sykehus i Elverum.

Svar før sommerferien: Den endelige avgjørelsen ligger hos helseminister Bent Høie, som lover et svar før sommerferien.  Foto: Anne Marie Aa

Nyheter

Styreleder Svein Gjedrum måtte til med en dobbeltstemme for å plassere Mjøssykehuset i Moelv. Det lå enighet i styret om at sykehuset må ligge i Lillehammer.