Over 2300 søknader til årets villreinjakt - Overgår tilbudet 24 ganger

Jakt på villrein blir stadig mer fristende. Antall søkere hos Statskog overgår tilbudet tjuefire ganger.

Stor etterspørsel: I august er det igjen klart for villreinjakt, og antall søkere ser ut til å være enorm. (Bildet viser en reinsdyrbukk ved Gråhø på fjellet mellom Kvam og Vinstra i Gudbrandsdalen.)  Foto: Paul Kleiven/NTB

Nyheter

Totalt 2375 søknader er kommet inn til de 93 tilbudene som lyses ut i år.

Fullt forståelig

- Jeg er selv villreinjeger, og forstår interessen veldig godt. Dette er en helt særegen jaktform som har pågått siden istiden. Du er i høyfjellet og blir utfordret langt sterkere enn med de fleste andre jaktformer, sier ansvarlig for Statskogs tilbud i Sør-Norge, Kristian Eiken Olsen på NTB sine sider.

Om man får felt dyr, er det ofte krevende å få dyret ned fra fjellet. Man må gjerne bære tungt i timevis før man kommer ned.

- Nettopp slitet og følelsen av urjakt er noe av det som gjør totalopplevelsen helt unik, sier Olsen.


Dovre og Lesja fjellstyre om årets jakt:

- Ein må ha toleranse for at det kan variere

Villreinjakta har vore ein populær aktivitet i år som tidlegare år. Fellingsprosenten for både Dovre og Lesja har vore noko lågare enn før, men forventa.Villreinjakta lokkar nye fjes til fjellet:

Fyrstegongsjegerane Runi (17) og Anne (16) har skote kvar sin storbukk

Villreinsjakta er i gong og jegerane går i flokk på leit etter ein anna type flokk. To jenter frå Dovre har vore ute med gevær for fyrste gong og skote kvar sin storbukk.


Årlige tellinger danner grunnlag

Årets utlysing gjelder Statskogs jakt i villreinområdene Snøhetta, Knutshø, Rondane Nord, Rondane Sør og Renheimen i Breheimen. Totalt 119 dyr kan tas ut på de 93 tilbudene. Uttaket bestemmes etter årlige tellinger av bestand. Villreinutvalg av grunneiere foreslår antall dyr og det endelige uttaket godkjennes av offentlig villreinnemnd.

- Vi har et godt samarbeid mellom grunneierne, slik at jegerne kan gå over eiendomsgrenser etter et visst system. Villrein bruker store områder, og hvor flokkene oppholder seg avhenger mye av værsituasjonen, sier Eiken Olsen.


Denne høsten felte jegerne 4726 villrein

4726 dyr ble felt i årets villreinjakt. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå