- Folk i distriktene fortsatt skeptiske til elbil

Nye tall fra NAF viser at folk som bor i distriktene fortsatt er skeptisk til elbil.

Ikke på bygda: Elbil som andel av bilparken er på over 20 prosent i de mest sentrale kommunene i landet, men under fem prosent i distriktene.  Foto: NAF

Nyheter

– Det er foreløpig ingen tegn til at distriktene er i ferd med å ta igjen elbil-gapet til sentrale strøk, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal.

Fire av ti personer bosatt i distriktene sier nei til elbil. Det er dobbelt så stor andel som i de mest sentralt plasserte kommunene. Undersøkelsen er utført av Kantar på vegne av NAF, som en del av Trafikantbarometeret som utgis senere i år. 4000 personer ble spurt. Over halvparten av folk i sentrale strøk sier at deres neste bil blir elbil. Tilsvarende tall for distriktene er om lag det halve.

- Det er fortsatt stor motstand mot elbiler i distriktene. Det er en stor utfordring for regjeringen som vil at nybilsalget i 2025 skal være utelukkende nullutslippsbiler. Vi vet at forskjellene mellom by og land allerede er store. Elbil som andel av bilparken er på over 20 prosent i de mest sentrale kommunene i landet, men under fem prosent i distriktene. Det er ingenting som tyder på at denne forskjellen vil bli noe mindre i årene som kommer, snarere tvert imot, sier han.