Mattilsynet øker andelen uvarslede dyrevelferdstilsyn

I første tertial i år gjennomførte Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden i 781 dyrehold.

Tilsyn: Det ble avdekket flest regelverksbrudd i storfehold.  Foto: Mattilsynet

Nyheter

Andelen uvarslede tilsyn var større enn tidligere. Det ble avdekket få alvorlige brudd på dyrevelferdsloven, men andelen dyrehold med regelverksbrudd har økt noe. Totalt gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 995 dyrehold, i 781 av dem var dyrevelferd formålet med tilsynet. For sau, svin og storfe ligger andelen uvarslede tilsyn nå på henholdsvis på 59, 65 og 68 prosent, mot 48, 40 og 54 prosent i tilsvarende tertial i 2020. For kjæledyr ligger den stabilt på rett under 90 prosent.

Regelbrudd

Mattilsynet fant regelverksbrudd i cirka 50 prosent av dyreholdene det ble ført tilsyn med. Det er en liten oppgang fra tidligere. Høyest er tallet for storfe, med avvik i 66 prosent av dyreholdene. At et tilsyn er uvarslet, betyr at inspektøren ikke kontakter dyreholderen før han eller hun kommer på besøk.

Uvarslet

– Uvarslede inspeksjoner er viktig for at vi skal få se de faktiske forholdene i dyreholdet. EU-regelverket sier at uvarslede tilsyn skal være hovedregelen. For å få mest mulig ut av tilsynsarbeidet vårt må vi prioritere de dyreholdene der risikoen for dårlig dyrevelferd er størst, sier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet.