Nå er laksefisket i gang igjen i Rauma

For nesten 40 år siden stoppet laksefisket i Rauma elv på grunn av lakseparasitten. 1. juni ble det igjen åpnet for fiske.

Åpnet: Det er igjen mulig å fiske etter laks i Rauma elv.  Foto: Terje Bendiksby/NTB

Nyheter

Elva ble friskmeldt for snart to år siden. Det har vært gjort roteningbehandling flere ganger, for å bli kvitt parasitten som kan utrydde hele bestander av villaks. Det omfattende bekjempings-, reetablerings- og overvåkingsarbeidet har kostet over 100 millioner kroner. Til saman var nesten 150 personer i sving under 10 intensive dager både i 2013 og 2014 da rotenonbehandlingene ble gjennomført. Den første behandlingen ble gjennomført i 1993. Det er siden 2015 satt ut vel 5 millioner lakseunger og egg, og knapt 2,7 millioner aurer. Selv om lakseoppgangen har doblet seg hvert år de tre siste årene, er det langt unna å nå gytebestandsmålet på 5 216 kilo hunnlaks. Ved overvåkningsfiske ble det tatt 4,6 tonn laks i 2020, noe som gjør elva til den nest største lakseelva i Møre og Romsdal, etter Surna. Rauma elv er rundt 65 kilometer lang, den lakseførende strekningen er 42 kilometer.