Se hvilke tiltak som har søkt om koronamidler i Lesja og Dovre

Lesja og Dovre kommuner har fått ytterligere 500 000 og 1 006 000 kroner av staten til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter som er rammet av restriksjoner som følge av koronapandemien.

38 søkere totalt: 31 tiltak i Dovre og 7 tiltak i Lesja har søkt om kompensasjonsmidler i mai 2021.  Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

Nyheter

I Lesja har det i den siste puljen kommet inn syv søknader fra ulike aktører. I Dovre har det kommet 31 søknader. Disse blir behandlet i hver kommune sitt formannskapsmøte den 3. juni. Dette gjelder bedrifter som har gått glipp av tapte inntekter som følge av nasjonale eller kommunale restriksjoner.