Sykepleiermangelen er stor i Innlandet: – Vi må ruste oss for framtida

NAVs bedriftsundersøkelse for 2021 avdekker en betydelig mangel på sykepleiere, håndverkere med fagbrev og lærere på ulike utdanningsnivåer i Innlandet fylke.

Sykepleiermangel: Sykepleiere er det yrket det er størst mangel på i Innlandet. Virksomhetsleder ved Fredheim Omsorgssenter i Dovre, Reidun Øygard samarbeider med Ketil Størseth og Arne Christian Mæhlum (bakerst) i NAV for å øke rekrutteringen.  Foto: Simen Rudiløkken

Nyheter

Arbeidsgivere i fylket har også større forventninger angående arbeidskraftbehovet enn de hadde i fjorårets undersøkelse.