Går en stor arbeidshelg i møte på Dovrebanen - Alle tog innstilles

Langs det meste Dovrebanen er det fullt kjør med vedlikeholdsarbeid og andre jernbaneprosjekter denne helgen.

Ny bru: På Brumunddal blir det ny bru langs Dovrebanen.  Foto: Bane NOR

Nyheter

Fra Trondheim til Eidsvoll vil det foregå forskjellig arbeid for å holde banen i god stand, samt oppgradere strekningen til en mer modernisert jernbane.

For Dovrefjell og Gudbrandsdalen sin del vil Bane NOR se på kontaktledningsanlegget for senere skifte og legge et godt grunnarbeid. Det gjelder strekningene Fokstua – Vålåsjø og Otta – Dovre.

Mellom Sjoa og Otta skal det også skiftes ut fem stikkrenner i helgen. Tre bruer får mer enn en ansiktsløfting denne helgen.

– Selv om alle vanlige tog innstilles denne helgen vil det være stor aktivitet på strekningen av Bane NORs og entreprenørenes arbeidsmasker, så det er som vanlig forbudt å oppholde seg på eller ved sporet av strengt sikkerhetsmessige hensyn, opplyser Dag Svinsås i Bane NOR.