5,5 millioner ekstra kulturkroner til tiltak i Innlandet

Kulturmidlene som ble satt av da budsjettet for 2021 ble justert i fylkestinget i april, er fordelt.

Mottaker: Pilegrimsleden er blant tiltakene som får midler.  Foto: Arkiv

Nyheter

Hovedutvalget for kultur i Innlandet fylkeskommune vedtok onsdag hvordan de ekstra midlene skal fordeles. Det er åtte mottakere som får tilskudd på til sammen 2,8 millioner kroner.

I tillegg settes det av 1,7 millioner kroner til utviklingsmidler innenfor kunst og kultur og 121 152 kroner til formidling og utadrettet virksomhet.

Slik fordeles de ekstra kulturmidlene:

MottakerTildeling i kroner

Økt tilskudd Teater Innlandet

286 938

Økt tilskudd Ringsakeroperaen

22 500

Frikar

500 000

Filmkommisjonen

281 500

Atlungstad

800 000

Pilegrimsled

290 000

Kongevegen Dovrefjell

300 000

Museene i Innlandet

498 000

På grunn av ekstra midler til kultur i forbindelse med justering av budsjettet for 2021, lyste fylkeskommunen ut 1,7 millioner kroner i vår. Dette er en ekstrautlysning som i hovedsak følger retningslinjene for ordningen for utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekter i Innlandet.