Ulla (1 mnd) og Hanni (78) trivdes på åpen dag på Ljosbakken gard

I desember starta tilbodet Gardstreff, som er meint som eit sosialt møtepunkt for dei eldre. Måndag var det åpen dag for å vise litt av kva ein kan gjere på Ljosbakken gard.

Forkjærleik for dyr: Å ha budd fleire år på gard sjølv og å ha familie som eig gard, har gjort at Hanni Mosenden har ein forkjærleik for dyr. Her er ho i lag med Solveig Græsli som eig Ljosbakken gard og kopplammet Ulla.  Foto: Frida Amundgård

Nyheter

Det møtte opp totalt ni ivrige eldre, som var glade for å prate om laust og fast i ein triveleg setting.