977 stykkar er fullvaksinerte i Lesja og Dovre

Vi nærmar oss straks 1000 fullvaksinerte menneske i bygdene våre.

Vaksinerar mange: Dei med underliggande sjukdom i alderen 18-64 vaksinerast no.  Foto: Frida Amundgård/illustrasjonsbilete

Nyheter

Det er ingen smitta i verken Lesja eller Dovre.