Enighet om Nasjonal transportplan: Ny E6 gjennom Drivdalen er ikke med

Stortingsflertallet vender Fremskrittspartiets veibyggingsiver ryggen og går i store trekk inn for regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP).

Samferdselsminister Knut Arild Hareide under presentasjonen om ny nasjonal transportplan (NTP) i mars i år.  Foto: Terje Pedersen/NTB

Nyheter

Etter forslag fra regjeringspartiene Høyre og Venstre økes totalrammen med 5 milliarder kroner.