Millionstyrking av fjellstyrene

Frp har blitt enig med regjeringen om en kraftig styrking av fjellstyrene i revidert statsbudsjett for 2021. Bevilgningen til fjellstyrene over statsbudsjettet økes fra 10 til 15 millioner kroner.

Regjeringen øker bevilgningen til fjellstyrene med 5 millioner kroner.  Foto: Lesja Fjellstyre

Nyheter

Fjellstyrene forvalter jakt, fiske og andre bruksretter i statsallmenninger i Sør- og Midt-Norge.

– Fjellstyrenes virksomhet har stor betydning for bærekraftig bruk av Norges flotteste naturområder, for rimelig og god tilgang til jakt og fiske for svært mange, for folkehelse, landbruk og lokalt næringsliv for øvrig. Styrking av fjellstyrene vil gi mer av dette. Det er viktig, ikke minst i en tid da fjellstyrenes områder kan møte økt aktivitet som konsekvens av korona, skriver Norges Fjellstyresamband i en pressemelding.

Terje Halleland og Morten Ørsal Johansen i Frp begrunner styrkingen slik;

– Det viktigste er at fjellstyrene gjør en god jobb og at dette kan bidra til at fjellstyrene får gjort nettopp det.

De legger særlig vekt på fjellstyrenes rolle i et folkehelseperspektiv.

– Det er viktig at vi legger til rette for at folk kommer seg ut i friluft. Her gjør fjellstyrene en kjempejobb, sier Terje Halleland som sitter i energi- og miljøkomiteen.

– Lokalkunnskap er viktig for å kunne sikre god forvaltning av fjellets ressurser, sier medlem i finanskomiteen Morten Ørsal Johansen.

– Arbeidet fjellstyrene gjør er kanskje viktigere enn noen sinne. Etter ett år med korona er det mange som nå gleder seg til å komme ut og bruke norsk natur. Nå blir det 5 millioner kroner mer til arbeidet med å legge til rette for at folk kommer seg ut, sier Halleland.

Jan Olav Solstad er styreleder i Norges Fjellstyresamband, paraplyorganisasjonen for landets 93 fjellstyrer. Han er svært fornøyd med at Frp tok styrking av fjellstyrene med seg inn i forhandlingene med regjeringen og at regjeringspartiene sluttet opp om dette.

– Jeg er særlig opptatt av at dette bidrar til at fjellstyrene fortsatt kan levere rimelig og godt tilrettelagt jakt og fiske til folk flest, sier Solstad.

Han mener en styrking av fjellstyrene med 5 millioner kroner kommer svært godt med, og vil nå sørge for at dette kommer statsallmenningene og alle brukerne av de 93 områdene til gode.

Fjelloppsynet er fjellstyrenes ansatte og viktige for å sikre god forvaltning av statsallmenningene. Solstad er også opptatt av at økt bevilgning vil gi et mer solid grunnlag for Fjelloppsynet.