Øker pengestøtten til fjellstyrene med 5 millioner: - Mer til arbeidet med å legge til rette for at folk kommer seg ut

FrP har blitt enig med regjeringen om en kraftig styrking av fjellstyrene i revidert statsbudsjett for 2021.

Mulig koronakonsekvens: Det er viktig med den ekstra støtten, ikke minst i en tid da fjellstyrenes områder kan møte økt aktivitet som konsekvens av korona.  Foto: VEGARD LØDØEN/arkiv

Nyheter

Bevilgningen til fjellstyrene over statsbudsjettet økes fra 10 til 15 millioner kroner.

Folkehelseperspektiv

Fjellstyrene forvalter jakt, fiske og andre bruksretter i statsallmenninger i Sør- og Midt-Norge. Styrking av fjellstyrene vil gi mer av fortsettende forvaltning av dette. Terje Halleland og Morten Ørsal Johansen i Frp begrunner styrkingen slik:

- Det viktigste er at fjellstyrene gjør en god jobb og at dette kan bidra til at fjellstyrene får gjort nettopp det, begrunner Terje Halleland og Morten Ørsal Johansen i FrP.

De legger særlig vekt på fjellstyrenes rolle i et folkehelseperspektiv.

- Det er viktig at vi legger til rette for at folk kommer seg ut i friluft. Her gjør fjellstyrene en kjempejobb. Arbeidet fjellstyrene gjør er kanskje viktigere enn noen sinne. Etter ett år med korona er det mange som nå gleder seg til å komme ut og bruke norsk natur. Nå blir det 5 millioner kroner mer til arbeidet med å legge til rette for at folk kommer seg ut, sier Terje Halleland som sitter i energi- og miljøkomiteen.

Svært fornøyd

Jan Olav Solstad er styreleder i Norges Fjellstyresamband – paraplyorganisasjonen for landets 93 fjellstyrer. Han er svært fornøyd med at Frp tok styrking av fjellstyrene med seg inn i forhandlingene med regjeringen og at regjeringspartiene sluttet opp om dette. En styrking av fjellstyrene med 5 millioner kroner kommer svært godt med.

- Jeg er særlig opptatt av at dette bidrar til at fjellstyrene fortsatt kan levere rimelig og godt tilrettelagt jakt og fiske til folk flest, sier Jan Olav Solstad.