Disse 14 personene har takket ja til stilling i Lesja kommune

Det har blitt gjort 14 nyansettelser i Lesja kommune.

Kommunehuset på Lesja. 

Nyheter

Noen av stillingene er faste, andre vikariater og noen er utvidelse av stilling: