Enighet om løsning for campingplass på Dombås - 6,2 dekar dyrket mark omdisponeres

Dovre kommune og Statsforvalteren har nå gjennom mekling kommet til enighet om en løsning for nytt areal til campingformål på Dombås.

Omdisponeres: 6,2 dekar dyrket mark nedenfor Domaasgarden på Dombås omdisponeres til campingformål.  Foto: Simen Rudiløkken

Nyheter

Løsningen innebærer at 6,2 dekar dyrket mark omdisponeres til camping. Statsforvalteren i Innlandet sier at det ble blant annet enighet om vilkår om oppdyrking av noe tilgrensende areal, ivaretakelse av matjord samt krav om tilbakeføring til jordbruk dersom campingformålet i framtida viser seg uaktuelt, for å kunne tillate dette.