1 million kroner skal komme eldreomsorg i Lesja og Dovre til gode

Statsforvalteren har tildelt tilskudd til en rekke kommuner og frivillige organisasjoner i Innlandet. Målet er å motvirke ensomhet og passivitet for de eldre.

Satser på eldreomsorg: Statsforvalteren i Innlandet har delt ut 20 millioner kroner til tiltak innen eldreomsorg.  Foto: Pixabay

Nyheter

Helsedirektoratet utlyste i 2020 tilskuddsordningen tiltakspakke for sårbare eldre. Denne tilskuddsordningen ble videreført i 2021, og hadde i Innlandet søknadsfrist den 31. mars.

Tilskuddet er todelt, hvor det ene går til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet, og det andre til aktivitetstilbud og besøksverter.

Det førstnevnte har som formål å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

Aktivitetstilbud og besøksverter er rettet mot eldre personer i institusjoner, og har som formål å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt.

Statsforvalteren i Innlandet hadde omtrent 20,5 millioner kroner til fordeling i 2021. Av disse gikk omtrent 7,5 millioner til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet blant hjemmeboende, og rundt 13 millioner til fordeling for tiltak rettet mot eldre for personer institusjon.

Dovre kommune har fått 250 000 kroner av disse midlene til å forebygge ensomhet, og 290 000 kroner til aktivitetstilbud og besøksvert.

Lesja kommune har fått 442 500 kroner til å forebygge ensomhet.