Bare to av ti kommuner har en frivillighetspolitikk – Lesja og Dovre har ikke

– Frivilligheten er en hjørnestein i norsk kultur- og samfunnsliv. Kommuner med en egen frivillighetspolitikk legger bedre til rette for frivilligheten, sier Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge.

Trafikklys: Grønne kommuner har en frivillighetspolitikk, gule kommuner er i gang med å lage en. Røde kommuner har ingen frivillighetspolitikk  Foto: Frivillighet Norge

Nyheter

Tall fra Frivillighet Norge viser likevel at mange kommuner i Innlandet fylke mangler en helhetlig frivillighetspolitikk.