Over 7 milliarder kroner ble brukt på sommerhandel i Innlandet i fjor - Anslår at tallet øker

Virke, Hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, anslår at vi i juli og august i år vil handle for 108 milliarder kroner.

Vil gå over: - Mest sannsynlig vil detaljhandelsomsetningen gå litt ned, men årets sommerhandel vil likevel ligge godt over nivået i 2019, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør i Virke Handel.  Foto: Clay Banks/Unsplash

Nyheter

- Sommerhandelen er viktig for hele handelsnæringen, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør i Virke Handel.