12 953 har fått tilbud om skoleplass i Innlandet

Nesten alle søkere som kommer direkte fra ungdomsskolen har fått tilbud om skoleplass i videregående opplæring i Innlandet.

62 personer har fått tilbud om skoleplass på Nord-Gudbrandsdal videregående skole avd. Dombås til høsten.  

Nyheter

Det første ordinære inntaket til videregående opplæring er nå ferdig. Av totalt 13 466 søkere til skoletilbud i Innlandet har 12 953 fått et tilbud. Det er kun søkere med ungdomsrett som gis tilbud i førsteinntaket.