Skal se på muligheten for biogass-satsing i Lesja

Lesja og Lesjaskog bondelag har fått støtte fra Innlandet fylkeskommune til et forprosjekt om biogass.

Mulig ny næring: Arbeidsgruppa som skal se på muligheten for en biogass-satsing i Lesja, består av (stående fra venstre) Martin Vorkinn fra landbrukskontoret, leder i Lesja og Lesjaskog bondelag Arne Manger og politiker Bjørner Flittie, samt (sittende) næringsutvikler Solveig Brøste Sletta, Harald Aulie fra landbrukskontoret. 

Nyheter

Lesja er en av de største landbrukskommunene i Innlandet fylke med hovedvekt på storfe men også sau. Kommunen har store arealer som egner seg for dyrking av gras til bruk som fôr til dyr, og også store beitearealer.