«Gråkorset» som kom med straumen til Lesja er no historie

Ein kan berre tenkje seg for ei stor oppleving det var da straumen kom til Lesja på slutten av 1930-talet.

Tre på rad: "Gråkorset" sto midt mellom dei andre straumlinene ovanfor garden til Karl Øygarden på Lesjaskog.  

Nyheter

Høgspentlina vart ført fram på betongmaster, av nokre kalla «gråkors». No er dei siste mastene frå denne tida historie, etter å ha stått ovanfor garden Øygarden på Lesjaskog i over 80 år.