Foredrag om gamal vevskunstnar frå Dovre: - Nesten heile samlinga hennar er samla

Onsdag 21. juli vil pilegrimsprest Hans-Jacob Dahl halde foredrag i Vågå om billetveversken Rakel Onsum Berg og hennar arbeid.
Nyheter

Ho er både ein fornyar og ein tradisjonsberar innan vevkunsten i Gudbrandsdalen. Ho levde mellom 1916-2002 og vaks opp på Bondegarden på Dombås.


Onsum Bergs vevnader på utstilling i Ullinsvin

Billedteppene til Rakel Onsum Berg fra Dovrefjell er i sommer utstilt på den gamle prestegarden Ullinsvin i Vågå.


Her er eit av teppa til Rakel Onsum Berg. 

Ho har vevd motiv frå tidlegare tiders myter og forteljinger, men vanlegast var dei bibelske motiva. Ein kan følgje Rakel sine motivval og fargebruk fram til dei siste arbeida ho gjorde på 1990-talet.

- Heilt spesielt er at nesten heile Rakel sin produksjon er samla. Ho har solgt eit par tepper og gitt bort nokre få, der dei øvrige eigast i dag av Rakel si dotter og er deponert hjå Gudbrandsdalsmusea, fortel Dahl.