Rekord i tilveksten av moskuser

Sommerens telling av moskuskalver viser at produksjonen i moskusbestanden på Dovrefjell er høyere enn noen gang tidligere.

Rekordproduksjon: Under sommerens bestandstelling ble det registrert 0,81 kalv per voksen moskusku. Det er ny rekord.  Foto: Arkiv

Nyheter

Det er Miljødirektoratet som skriver dette i en pressemelding. Direktoratet har ansvar for å holde oversikt over moskusbestanden i Norge, og ser til at det blir gjennomført tellinger tre ganger i året. Mannskap fra Statens naturoppsyn, SNO, ledet nylig sommerkalvetelling med bistand fra Oppdal bygdeallmenning, Lesja fjellstyre og Dovre fjellstyre.

De fant totalt 189 dyr. Av disse var 74 eldre moskus og 60 kalver.

- Tellingen viser at det nå er 0,81 kalv per voksen moskusku. Vi har aldri sett så høye tall tidligere. Til høsten teller vi på nytt for å se om det er behov for reguleringstiltak for å holde vinterbestanden på bestandsmålet, sier Knut Morten Vangen, seksjonsleder for viltseksjonen i Miljødirektoratet.

Høy andel kalv

Under tellingen gjennomsøker tre grupper med feltpersonale området moskusen vanligvis bruker denne årstiden, og teller antall voksne kyr fra tre år og oppover, samt antall kalver født i år.

- Vi klarer ikke å finne alle dyrene i bestanden om sommeren, men dataene gir et forholdstall på hvor mange kalver det er per voksen ku. Vi kan regne ut totalt antall kalver i bestanden ved telletidspunktet, fordi vi kjenner antall voksne kyr i bestanden, sier Vangen og legger til at de vet at de har omtrent 105 voksne kyr i besetningen, basert på vintertellingen og kjente dødsfall.

- Mannskapet kan da beregne at det totalt er 85 kalver i bestanden, forklarer han.

Dødelighet og bestandsmål

Hvor mange kalver som vokser opp er uvisst, da dødeligheten varierer fra år til år. Utbrudd av lungebetennelse og virussykdommen munnskurv er de viktigste faktorene som påvirker dødeligheten.

- Neste kalvetelling vil gi svar på årets dødelighet. Den gjennomføres senere i høst. Dette vil gi oss en god pekepinn på hvor mange dyr vi faktisk har ved inngangen til vinteren, og om det er behov for eventuelle reguleringstiltak for å holde vinterbestanden på bestandsmålet, sier seksjonslederen.

Moskus hører strengt tatt ikke hjemme i den norske naturen og regnes her som en fremmed art. Det brukes derfor ressurser for å følge bestanden tett og holde løpende oversikt over antall, fødsler og dødsfall. I henhold til forvaltningsplanen fra 2017 er det et mål om at vinterbestanden ikke skal overstige 200 dyr.

Bestanden av moskus har økt jevnt de siste 20 årene, med en topp rundt 2011-2012, da man telte nærmere 300 moskuser. I sitt kjerneområde på Dovrefjell har moskusen totalt 340 kvadratkilometer å boltre seg på.