Gruppelederen i Sp: – Om man stikker seg fram så får man det tilbake, det dreper et oppriktig engasjement

Elisabeth Dalum (Sp) er bekymret, ikke bare for eget parti, men for det politiske livet i Dovre.

Tar kritikk: Elisabeth Dalum (Sp) er ydmyk for at hun kan ha trådt feil, og vil gjerne bidra til å bedre miljøet i politikken i Dovre.  

Nyheter

De siste dagene har både kommunestyremedlem Erland Einbu Wigenstad og lokallagsleder Geir Arne Hageland meldt seg ut av partiet. Dalum sier det er leit med utmeldingene, og leit at det har blitt en splid innad i partiet.