Med kranhjelp og pågangsmot bygger Siw-Alida og André nytt fjøs for fremtiden

Ekteparet Siw-Alida og André Brenden investerer 8 millioner kroner for å bygge en fremtid både for seg selv og kommende generasjoner.

Satser - sammen: Siw-Alida og André er fulle av pågangsmot, og ser frem til å kunne ta i bruk et helt nytt fjøs utpå høsten. Sammen med ungene, Oliver (12) og Nora (10), trives de godt hjemme på gården og med gårdsdriften, som består av kjøtt- og melkeproduksjon.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Den høye krana rager over tretoppene og synes lenge før en kommer frem til gården. Gårdstunet er omkranset av grønne jorder, der glade kyr springer rundt med innlagte småhopp, på jakt etter den saftigste tua.