Bengt understrekar viktigheita ved beredskap: - Å få på plass det skapar tru og tiltru

I strålande laurdagsvêr var det satt opp to telt og gjort klart til politisk dialog, med representantar frå både Dovre og Lesja Senterparti.

Viktigheit med beredskap: - Samspel mellom etatane er det aller viktigaste. Det er bra deltidsmannskapet er på staden når det skjer noko, men det er ikkje bra at dei med den riktige utdanninga ikkje kjem, meiner stortingskandidat Bengt Fasteraune (Sp).  Foto: Frida Amundgård

Nyheter

- Det er mindre fokus på dei spesifikke partia, men heller å rette søkeljos på at vi har ein stortingskandidat frå her. Bondelaget har ei upolitisk tilstedeværelse, men det kan trekkast parallellar, forklarar leiar i Dovre Sp, Elisabeth Dalum.