Dovrebanen 100 år - Markerast med ein todagars tur med damplokomotiv

Bane NOR ynskjer å markere 100-årsdagen til Dovrebanen med ein todagars togtur med damplokomotiv frå Dombås til Trondheim.

Markeringa i går: Her markerast opninga av Dovrebanen på Hjerkinn.  Foto: Norsk Jernbanemuseum/Severin Worm-Petersen

Nyheter

Dette kjem til å gå føre seg 17. og 18. september, som då markerar dagen for 100 år sidan då kong Haakon VII opna bana på Hjerkinn.