Da barnehagebarna bad om fleire traktorar kom lokalt næringsliv til unnsetning

Barnehagebarna i Lesjaskog friluftsbarnehage har prata på at dei skulle hatt fleire traktorar, da dei som var i barnehagen frå før var i dårleg stand.
Nyheter

– Dei vi har byrjar å bli øydelagde, og moglegheita til å leike traktorparade skulle vi hatt, seier styrar Elin Brøste.