Fjellstyrene og beitelag fikk medhold i krav om erstatning - Nå tar staten saken til lagmannsretten

Dovre fjellstyre, Lesja fjellstyre og Jora beitelag har krevd erstatning fra staten for materiell som har blitt fjernet i forbindelse med tilbakeføringen av skytefeltet på Hjerkinn.

Fjellstyrene i Lesja og Dovre og Jora beitelag har stilt krav om erstatning for ulemper som følge av blant annet fjerning av broer og veier i forbindelse med tilbakeføringen av skytefeltet på Hjerkinn.  Foto: Simen Rudiløkken/arkiv

Nyheter

Det være seg i hovedsak bruer og veier som har blitt revet og tilbakeført til naturen i forbindelse med prosjektet.