Kommunestyret i Dovre vedtok leieavtalen for Haugasand mandag kveld

Et stort flertall av kommunestyremedlemmene i Dovre stemte for rådmannens innstilling om en uforbeholden forlengelse av leiekontrakten som Dovreskogen IL har på Haugasand.

Spent stemning: Styret i Dovreskogen IL var blant tilhørerne under kommunestyremøtet mandag kveld, da saken om en eventuell videreføring av leiekontrakten for Haugasand skulle opp.   Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Den 50 år gamle leiekontrakten løper ut ved nyttår, og Dovreskogen idrettslag ønsker å videreføre denne. Da saken kom opp til behandling i formannskapet i januar i år, ble det imidlertid kjent at eierne av Vollheim camping også hadde ytret ønske om å leie eller kjøpe hele eller deler av området. Saken ble derfor utsatt, for at nødvendige vurderinger kunne bli gjort. I slutten av august var saken på nytt på sakskartet i formannskapet, men medlemmene her ønsket en bredere forankring av vedtaket, og saken ble sendt videre til kommunestyret.