HV-soldater fra Nord-Gudbrandsdalen på oppdrag som grensekontroll

Som en konsekvens av pandemien innførte Regjeringen forsterket grensekontroll for å begrense importsmitte inn til Norge.

Opplæring: HV-soldatene fra Nord-Gudbrandsdal var forrige uke på Haslemoen for opplæring og drive med øving.  Foto: Forsvaret/Ørjan Venås

Nyheter

Heimevernet (HV) har støttet Politiet først fra 17. mars 2020 til 15. juni 2020, og så fra november 2020 og HV har fortsatt oppdraget.