Lav arbeidsledighet i Dovre

Arbeidsledigheten i Dovre er lavere enn i resten av landet, men antall uføre er høyere enn landsgjennomsnittet.

Få arbeidsledige: Dovre kommune har få permitterte og arbeidsledige, sammenliknet med landsgjennomsnittet.  Foto: Illustrasjonsbilde - Jarl Fr. Erichsen/NTB

Nyheter

Leder i NAV Lesja og Dovre, Ketil Størseth, holdt orientering for kommunestyret i Dovre, under møtet mandag kveld. Han presenterte blant NAVs prioriteringsområder; bedre brukermøter, pålitelig forvaltning og flere i arbeid. Samtidig kunne han informere om relativt lave ledighetstall i Dovre.

- 1,6 prosent er helt arbeidsledige, mens 1,9 prosent er delvis arbeidsledige, fortalte han.

Sammenliknet med tall fra NAV sentralt ligger Dovre dermed lavere enn landsgjennomsnittet på helt arbeidsledige, som er 2,6 prosent. Snitt-tallet på delvis ledige er 1,7 prosent.

Få permitterte

Landsgjennomsnittet for helt eller delvis permitterte er på 1 prosent. I Dovre er tallet 0,5 prosent.

- Vi har sett nærmere på disse tallene, og de permitterte er primært folk som bor i Dovre, men som jobber andre steder, forklarte Størseth.

Blant de mellom 18 og 67 år, som har en uføregrad, er andelen 13,9 prosent, det samme som i Innlandet fylke for øvrig. Landsgjennomsnittet er på 10,9 prosent, og Innlandet er dermed det fylket med tredje størst andel uføre.

Liten økning

I en pressemelding fra NAV Innlandet, kan man lese at det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 5,7 prosent i andre kvartal av inneværende år. Lesja og Dovre ligger blant de kommunene med lavest sykefravær. Sykefraværet i landet var på 5,3 prosent.

- Sammenliknet med samme kvartal i fjor, var økningen i sykefraværet i Innlandet på 2,0 prosent. Innlandet hadde dermed en lavere økning enn landet, der økningen var på 4,7 prosent, uttaler direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.