Mandag er valgdagen - her stemmer du i Lesja og Dovre

Lesja og Dovre har totalt fire valglokaler. En stor andel av velgerne i våre to kommuner har imidlertid benyttet seg av forhåndsstemming.

Valgdag: Mandag er det tid for å "gjøre din borgerplikt", dersom du ikke allerede har stemt.  Foto: Illustrasjonsfoto

Nyheter

Lesjaskog krets i Lesja har valglokale på samfunnshuset Fjellnær, mens Lesja krets har i Lesja kulturhus. Begge lokalene er åpne fra 09.00 til 19.00. Dersom du er i isolasjon eller karantene grunnet Covid-19, må du ta kontakt med kommunen for hjemmestemming, innen klokken 10.00 valgdagen.